1. Haag

  Haag, nederländska Den Haag, huvudstad i provinsen Zuid-Holland, Nederländerna.

 2. Krigsförbrytartribunalen i Haag

  Krigsförbrytartribunalen i Haag, Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag, Tribunalen för krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien, Jugoslavientribunalen, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY, en av FN speciellt inrättad domstol för att ställa enskilda individer till ansvar för brott mot internationell humanitär rätt i före detta Jugoslavien (1918–91).

 3. Internationella domstolen i Haag

  Internationella domstolen i Haag, Haagdomstolen, International Court of Justice, ICJ, ett av FN:s sex huvudorgan, grundat 1945.
 4. Haagkonventionerna

  Haagkonventionerna, mellanstatliga avtal om regler i krig slutna under den andra fredskonferensen i Haag 1907.
 5. Permanenta skiljedomstolen i Haag

  Permanenta skiljedomstolen i Haag, Permanent Court of Arbitration, PCA, internationell domstol som upprättades genom två skiljedomskonventioner antagna på fredskonferenserna i Haag 1899 respektive 1907.

 6. Martina Haag

  Haag, Martina, född Uusma 1964, författare och skådespelerska. 

 7. Haagdomstolen

  Haagdomstolen, vardaglig benämning på Internationella domstolen i Haag.
 8. Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag

  Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag, Jugoslavientribunalen, Tribunalen för krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien, en av FN inrättad domstol; se Krigsförbrytartribunalen i Haag.
 9. Nederländerna

  Nederländerna, stat i Nordvästeuropa.

 10. Radovan Karadžić

  Karadžić, Radovan, född 1945 i Montenegro, bosnienserbisk politiker, dömd för folkmord.