1. Haag

  Haag, nederländska Den Haag, huvudstad i provinsen Zuid-Holland, Nederländerna; 515 000 invånare (2015).
 2. Martina Haag

  Haag, Martina, född Uusma 1964, författare och skådespelerska. 

 3. Anna Haag

  Haag, Anna, född Hansson 1986, längdskidåkare.

 4. Haagdomstolen

  Haagdomstolen, vardaglig benämning på Internationella domstolen i Haag.
 5. Haagkonferenserna

  Haagkonferenserna, benämning på fredskonferenserna i Haag 1899 och 1907.
 6. Haagkonserterna

  Haagkonserterna, benämning på tre resultatlösa traktater som ingicks i Haag 1659 för att åstadkomma en uppgörelse i kriget mellan Sverige och Danmark.
 7. Haagkonventionerna

  Haagkonventionerna, mellanstatliga avtal om regler i krig slutna under den andra fredskonferensen i Haag 1907.
 8. fredskonferenserna i Haag

  fredskonferenserna i Haag, diplomatiska konferenser i Haag 1899 och 1907.
 9. Krigsförbrytartribunalen i Haag

  Krigsförbrytartribunalen i Haag, Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag, Tribunalen för krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien, Jugoslavientribunalen, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY, en av FN speciellt inrättad domstol för att ställa enskilda individer till ansvar för brott mot internationell humanitär rätt i före detta Jugoslavien (1918–91).

 10. Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag

  Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag, Jugoslavientribunalen, Tribunalen för krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien, en av FN inrättad domstol; se Krigsförbrytartribunalen i Haag.