1. Haagkonventionerna

  Haagkonventionerna, mellanstatliga avtal om regler i krig slutna under den andra fredskonferensen i Haag 1907.
 2. Haagkonferenserna

  Haagkonferenserna, benämning på fredskonferenserna i Haag 1899 och 1907.
 3. Martensklausulen

  Martensklausulen, stadgande i 1907 års Haagkonvention om landkrigets lagar (den fjärde Haagkonventionen).
 4. folkuppbåd

  folkuppbåd, folkrättslig term för en befolkning som spontant gör motstånd mot en invaderande stat i syfte att hindra fientligt framträngande och ockupation.
 5. icke-krigförande

  icke-krigförande, en position som en stat kan inta under krig mellan andra stater.
 6. oförsvarad ort

  oförsvarad ort, bebodd ort som av en av två krigförande parter förklaras som oförsvarad ort enligt 1977 års tilläggsprotokoll till Genèvekonventionerna, vilket innebär att den lämnas öppen för ockupation av motpartens styrkor för att civilbefolkning och bebyggelse därigenom skall skonas.
 7. krigets lagar

  krigets lagar är regler som styr hur länder, organisationer och soldater får uppföra sig i krig.
 8. humanitär rätt

  humanitär rätt, regelkomplex inom folkrätten.
 9. Landkrigsreglementet

  Landkrigsreglementet, internationellt avtal från 1907.
 10. fredskonferenserna i Haag

  fredskonferenserna i Haag, diplomatiska konferenser i Haag 1899 och 1907.