1. Krigsförbrytartribunalen i Haag

  Krigsförbrytartribunalen i Haag, Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag, Tribunalen för krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien, Jugoslavientribunalen, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY, en av FN speciellt inrättad domstol för att ställa enskilda individer till ansvar för brott mot internationell humanitär rätt i före detta Jugoslavien (1918–91).

 2. Haag

  Haag, nederländska Den Haag, huvudstad i provinsen Zuid-Holland, Nederländerna.

 3. Internationella domstolen i Haag

  Internationella domstolen i Haag, Haagdomstolen, International Court of Justice, ICJ, ett av FN:s sex huvudorgan, grundat 1945.
 4. Nederländerna

  Nederländerna, stat i Nordvästeuropa.

 5. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 6. folkmord

  folkmord, genocidium, internationellt straffrättsligt begrepp som introducerades efter andra världskriget.
 7. klimatkonventionen

  klimatkonventionen, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), FN-fördrag som slöts vid Riokonferensen 1992.

 8. Radovan Karadžić

  Karadžić, Radovan, född 1945 i Montenegro, bosnienserbisk politiker, dömd för folkmord.

 9. FN

  FN eller Förenta Nationerna är en internationell organisation för fred och säkerhet i världen och för samarbete mellan länder.

 10. Vincent van Gogh

  van Gogh, Vincent, född 30 mars 1853, död 27 juli 1890, nederländsk konstnär, en av den moderna konstens och expressionismens främsta föregångare.