1. Ernst Haas

  Haas, Ernst, 1921–86, österrikisk fotograf, från 1950 främst verksam i USA.
 2. de Haas–van Alphen-effekten

  de Haas–van Alphen-effekten innebär att diamagnetismen hos en metall visar periodiska variationer då man successivt ökar ett pålagt magnetfält.
 3. Stasi

  Stasi, egentligen Ministerium für Staatssicherheit, MfS, Östtysklands säkerhets- och underrättelsetjänst.
 4. Hella Haasse

  Haasse, Hélène ( Hella), 1918–2011, nederländsk författare, född på Java.
 5. James Harlew Haasum

  Haasum, James Harlew, 1791–1871, guvernör.
 6. lågtemperaturfysik

  lågtemperaturfysik, studiet av egenskaper hos materien vid mycket låga temperaturer samt metoder att åstadkomma låga temperaturer.
 7. Hasselbladspriset

  Hasselbladspriset, ett av världens största fotografiska pris, utdelat sedan 1980 av Erna och Victor Hasselblads stiftelse och bestående av en guldmedalj och en penningsumma.
 8. Helvetica

  Helvetica, linjär bokstavsform, tecknad av Max Miedinger under namnet Neue Haas Grotesk, men marknadsförd 1957 som Helvetica.
 9. Deberny & Peignot

  Deberny & Peignot, Paris, franskt stilgjuteri, grundat 1923 genom en sammanslagning av tre äldre företag.
 10. angakok

  angakok, benämning på medicinmannen hos inuiterna (eskimåerna).