1. habituering

  habituering, inlärningsfenomen som innebär att en regelbundet förekommande eller upprepad stimulering så småningom inte längre uppmärksammas.
 2. habituell

  habituell (franska habituel ’sedvanlig’, ’vanlig’), upprepad, vanemässig; vanlig, normal.
 3. habitus

  habitus, inom mineralogin en kristalls yttre form.
 4. habitualtillstånd

  habitualtillstånd (av medeltidslat. habitualis, av latin habitus ’tillstånd’, ’skick’), medicinsk term: vad som är det normala, det vanliga för en viss patient.
 5. habitus

  habitus, disposition eller beskaffenhet som gör att någon vanemässigt förhåller sig på ett visst sätt.
 6. habitus

  habitus, det helhetsintryck som en organism ger.
 7. habitus

  habitus, medicinsk term: kroppens byggnad, utseende eller allmänna beskaffenhet.
 8. habituell aspekt

  habituell aspekt, verbkategori som karakteriserar verbhandlingen som regelbundet återkommande, se aspekt.
 9. habitué

  habitué subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: hab-itu-én
  Svensk ordbok
 10. habitus

  ha´bitus subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: hab-it-us
  Svensk ordbok