1. hamn

  hamn, plats där fartyg kan ankra och förtöja för skydd, lastning, lossning och uppläggning.
 2. hamn

  hamn, i betydelsen yttre gestalt, skepnad, förekommer i folkloristiska sammanhang ofta i samband med övernaturliga förvandlingar: en människa kan löpa i varghamn, bli i stånd att flyga som en fågel genom att ta på sig en fjäderhamn, byta hamn, dvs. utseende, med en annan människa osv.
 3. Hamneda

  Hamneda, f.d. församling i Ljungby kommun, Småland (Kronobergs län).
 4. hamnfogde

  hamnfogde,  ledaren för ett hamnlag, se hamnskrå.
 5. hamn

  hamn subst. ~en ~ar ORDLED: hamn-en
  Svensk ordbok
 6. tidvatten

  tidvatten, ebb och flod, periodiska rörelser i havet, i jorden (se tidjord) och i atmosfären (atmosfäriskt tidvatten) vilka beror på månens och solens dragningskraft.
 7. periodiska systemet

  periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen som finns.

 8. infrastruktur

  infrastruktur, ett system av anläggningar och driften av dessa, som utgör grund för försörjningen och förutsättningen för att produktionen skall fungera: bl.a. vägar och järnvägar, flygplatser och hamnar, kraftverk, eldistribution och andra anordningar för energiförsörjningen, vatten- och avloppssystem, teleförbindelser och utbildningsväsen.
 9. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 10. yttrandefrihetsgrundlagen

  yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, en särskild grundlag till skydd för yttrandefriheten i bl.a. radio, television, filmer, videogram och ljudupptagningar samt för webbplatser på internet.