1. Haninge

  Haninge, kommun i Södermanland (Stockholms län).

 2. Stockholm

  Stockholm, tätort i Uppland och Södermanland (Stockholms län); 1 515 017 invånare (2016).

 3. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.

 4. folkhögskola

  folkhögskola, nordisk skolform för vuxna, tillkommen vid mitten av 1800-talet.
 5. Södermanland

  Södermanland, Sörmland, landskap i Svealand.

 6. Stockholm

  Stockholm, kommun och huvudstad i Sverige, belägen kring Mälarens utlopp i Östersjön, Uppland och Södermanland (Stockholms län).

 7. Kungliga Tekniska högskolan

  Kungliga Tekniska högskolan, KTH, den största av Sveriges tekniska högskolor, fram till 1993 Tekniska högskolan i Stockholm.
 8. Stockholms län

  Stockholms län, län i östra Svealand, omfattande östra Uppland och östligaste Södermanland (Södertörn) samt från och med 1968 Stockholms stad, som tidigare lydde under överståthållaren.

 9. Kymmendö

  Kymmendö, ö i Haninge kommun, Stockholms län, strax öster om norra Ornö.
 10. kustjägare

  kustjägare, soldat i marinen utbildad för jägaruppgifter i skärgårds- och kustområden.