1. hemlighetsfull

  hem`lighetsfull adj. ~t ORDLED: hem-lig-hets--full
  Svensk ordbok
 2. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.
 3. dekadens

  dekadens, urartning, förfall, är i dagligt tal vad en konservativ betraktare vill finna på olika livsområden, t.ex. uppfostran, massmedier och nöjesliv.
 4. frälsning

  frälsning, i religiöst språkbruk dels en term för den individuella omvändelseupplevelsen, dels en övergripande term för räddning eller befrielse från det onda i tillvaron.
 5. Graal

  Graal, i Artursagan ett heligt, hemlighetsfullt föremål, enligt somliga framställningar (tidigast hos Robert de Borron, början av 1200-talet) det kärl som Kristus använde vid nattvardens instiftande och vari Josef från Arimataia uppsamlade den korsfäste Frälsarens blod.
 6. Jules Verne

  Verne, Jules, född 8 februari 1828, död 24 mars 1905, fransk författare.
 7. Elin Wägner

  Wägner, Elin, född 16 maj 1882, död 7 januari 1949, författare, journalist, ledamot av Svenska Akademien från 1944.

 8. mystik

  mystik, samlingsterm för erfarenheter av ett möte med en yttersta verklighet som tolkas som gudomlig.
 9. Frances Hodgson Burnett

  Burnett, Frances Hodgson, 1849–1924, brittisk-amerikansk författare.
 10. new age

  new age är engelska och betyder ”den nya tidsåldern”.