1. heta

  heta, inom metallbearbetning det varma arbetsstycke som håller på att utvalsas eller på annat sätt varmbearbetas.
 2. heta

  he`ta verb hette hetat, pres. heter ORDLED: het-er
  Svensk ordbok
 3. heta linjen

  heta linjen, direkt sambandsförbindelse (fjärrskrift och telefon), upprättad efter Cubakrisen 1962 mellan USA:s och Sovjetunionens högsta politiska ledningar, med syfte att utgöra en snabb kontakt- och förhandlingskanal i internationella kriser och därmed minska riskerna för ett oavsiktligt kärnvapenkrig.
 4. hetairia

  hetairia, antik grekisk sammanslutning av män.
 5. hetairoi

  hetairoi (grekiska ’vänner’), i de homeriska eposen beteckning för de män som sällade sig till en ledande adelsman för att mot materiell ersättning och delaktighet i hans prestige utgöra hans vapenbröder i krig och bidraga till hans ära i fred.
 6. Hets

  Hets, film i regi av Alf Sjöberg (premiär 1944).
 7. hets mot folkgrupp

  hets mot folkgrupp, brott enligt brottsbalken (BrB); kan också begås som tryckfrihetsbrott mot tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsbrott som sägs i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
 8. rasism

  rasism är en åsikt som säger att jordens människor är olika mycket värda beroende på var de kommer ifrån och hur de ser ut.
 9. exoplanet

  exoplanet, planet som kretsar kring en annan stjärna än solen.

 10. kolväten

  kolväten är kemiska föreningar där bara kol och väte ingår.