1. hjälparceller

  hjälparceller, hjälpar-T-celler, helper-celler, engelska helper cells, en speciell form av T-lymfocyter.
 2. tillväxtteori

  tillväxtteori, olika ekonomiska teorier för att förklara ekonomisk tillväxt.
 3. tillväxthormon

  tillväxthormon, engelska growth hormone (GH), somatotropin, proteinhormon som hos människa och ryggradsdjur bildas i hypofysens framlob; det stimulerar tillväxt och påverkar ämnesomsättningen.

 4. hjälpare

  hjälpare, djurindivid som hjälper till med t.ex. revirförsvar, ruvning, matning och försvar av ungar utan att vara förälder till dessa.
 5. hjälpa

  hjäl`pa verb hjälpte hjälpt, pres. hjälper ORDLED: hjälp-er SUBST.: hjälpande (till 1); hjälp (till 1)
  Svensk ordbok
 6. pollination

  pollination, pollinering, hos växter transporten av pollenkorn från den plats där pollenet bildas, till pistillens märke eller direkt till fröämnet.
 7. Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen, doktrin offentliggjord av USA:s president Harry S. Truman i mars 1947.

 8. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 9. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 10. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.