1. Inga Fischer-Hjalmars

  Fischer-Hjalmars, Inga, född Fischer, 1918–2008, kvantkemist, professor i teoretisk fysik vid Stockholms universitet (som efterträdare till Oskar Klein) 1963–82.
 2. Hjalmarsonaffären

  Hjalmarsonaffären, politisk tvist 1959.
 3. Hjalmar Sundén

  Sundén, Hjalmar, 1908–93, teolog, innehavare av den första svenska professuren i religionspsykologi, i Uppsala 1967–75.
 4. Hjalmar Selander

  Selander, Hjalmar, 1859–1928, skådespelare, teaterledare och regissör.
 5. Hjalmar Sjögren

  Sjögren, Hjalmar, 1856–1922, geolog och mineralog, geolog vid Naftabolaget Bröderna Nobel i Baku 1885–89, professor i mineralogi och geologi vid Uppsala universitet 1889–94, professor och intendent för Naturhistoriska riksmuseets mineralogiska avdelning från 1901; son till Anton Sjögren.
 6. Hjalmar Siilasvuo

  Siilasvuo (före 1936 Strömberg), Hjalmar, 1892–1947, finländsk militär, generallöjtnant 1942.
 7. Hjalmar Stolpe

  Stolpe, Hjalmar, 1841–1905, arkeolog och etnograf, verksam vid Statens historiska museum 1874–1900.
 8. Hjalmar Söderberg

  Hjalmar Söderberg är en författare som skrev sina bästa böcker för omkring 100 år sedan men som fortfarande läses och älskas av många människor.
 9. Hjalmar Schacht

  Schacht, Hjalmar, 1877–1970, tysk finansexpert, riksbanksordförande 1923–30 och 1933–39.
 10. Harald Hjalmarson

  Hjalmarson, Harald, 1868–1919, militär, överstelöjtnant 1916.