1. Arno Holz

  Holz, Arno, 1863–1929, tysk författare.
 2. Holzmaden

  Holzmaden, by tre mil sydöst om Stuttgart, där svart skiffer bryts, främst för sitt unikt välbevarade fossilinnehåll.

 3. Jenny Holzer

  Holzer, Jenny, född 1950, amerikansk konstnär.
 4. Clemens Holzmeister

  Holzmeister, Clemens, 1886–1983, österrikisk arkitekt, professor vid Akademie der bildenden Künste i Wien 1924–28 och 1954–57, verksam i Turkiet 1938–54 (bl.a. professor vid tekniska högskolan i Istanbul 1940–49).
 5. ebenholts

  ebenholts, samlingsbenämning på ett stort antal företrädesvis tropiska träslag vilkas ved karakteriseras av att den är mycket tung, hård och tät.
 6. pockenholts

  pockenholts, guajakved, träslag av Guajacum officinale (familjen stjärntistelväxter), ett litet träd som växer i Västindien och närliggande delar av Syd- och Centralamerika.
 7. Johannes Schlaf

  Schlaf, Johannes, 1862–1941, tysk författare.
 8. Friedl Kjellberg

  Kjellberg, Elfriede ( Friedl), född Holzer, 1905–93, finländsk keramiker av österrikisk börd.
 9. Fredrik Elfving

  Elfving, Fredrik, 1854–1942, finländsk botanist, främst verksam som växtfysiolog, professor i Helsingfors och föreståndare för stadens botaniska trädgård 1892–1926.
 10. Paul Ernst

  Ernst, Paul, 1866–1933, tysk författare.