1. regeringen

  regeringen är den högsta verkställande, eller styrande, myndigheten i Sverige.

 2. Peter Hultqvist

  Hultqvist, Peter, född 1958, politiker (socialdemokrat), riksdagsledamot sedan 2006, försvarsminister sedan 2014.

 3. Anders Hultqvist

  Hultqvist, Anders, född 1955, tonsättare.
 4. Bengt Hultqvist

  Hultqvist, Bengt, 1927–2019, rymdfysiker, chef för Institutet för rymdfysik 1957–94, professor från 1967.

 5. veterandagen

  veterandagen, högtidsdag och sedan 2018 allmän flaggdag för att celebrera svenska veteraner som deltagit i militära operationer och för att hedra minnet av de som stupat och omkommit i utlandstjänst.

 6. Sophie Brahe

  Brahe, Sophie, född 1556 eller 1559, död 1643, dansk adelsdam och släktboksförfattare, jämför släktartikel Brahe.
 7. Transportstyrelsen

  Transportstyrelsen, myndighet bildad 1 januari 2009 med samlat ansvar för normgivning, tillsyn, tillståndsgivning och registerhållning för alla trafikslag.

 8. elektromagnetisk strålning

  elektromagnetisk strålning, strålningsfenomen i vilket energi överförs som en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält ( elektromagnetiska vågor).
 9. Emil Key

  Key, Emil, 1822–92, politiker, godsägare; jämför släktartikel Key.
 10. Försvarsdepartementet

  Försvarsdepartementet, del av regeringskansliet, tillkom 1920 då Lantförsvarsdepartementet och Sjöförsvarsdepartementet slogs samman.