1. dvärgspindlar

  dvärgspindlar, Erigoninae , underfamilj i spindelfamiljen Linyphiidae, tidigare betraktad som egen familj.

 2. högtryck

  högtryck, anticyklon, område i atmosfären där lufttrycket vid samma höjd över havet är högre än i omgivningen i alla riktningar.

 3. Humiliatorden

  Humiliatorden, religiös orden för män och kvinnor i det medeltida Lombardiet.
 4. moln

  moln, samling av i luften svävande vattendroppar eller iskristaller.
 5. cumulus

  cumulus, stackmoln, täta, blomkålsliknande moln med basen från några hundra meter till omkring 1 000 meter från jordytan.
 6. svinrot

  svinrot, kornfibbla , Scorzonera humilis, art i familjen korgblommiga växter.
 7. kråkfåglar

  kråkfåglar, Corvidae, familj tättingar som har så gott som världsvid utbredning och omfattar ca 115 arter.
 8. dvärgpalm

  dvärgpalm, Chamaerops humilis, art i växtfamiljen palmer.