1. Hwang-ho

  Hwang-ho, annan namnform för Huang He (Gula floden).
 2. Hwang Chini

  Hwang Chini , även kallad Myongwol, död 1530, koreansk poet.
 3. Yi Hwang

  Yi Hwang, pseudonymen T’oegye, 1501–70, koreansk nykonfuciansk filosof.
 4. Hwange

  Hwange, stad i västra Zimbabwe; för belägenhet se landskarta Zimbabwe.
 5. Hwange nationalpark

  Hwange nationalpark, nationalpark i västra Zimbabwe; för belägenhet se landskarta Zimbabwe.
 6. Zimbabwe

  Zimbabwe, stat i södra Östafrika.

 7. Lunyu

  Lunyu, Samtalen, en samling uttalanden, tillskrivna Konfucius och hans närmaste lärjungar, jämte ett antal korta dialoger och anekdoter.
 8. Yi I

  Yi I, pseudonymen Yulgok, 1536–84, koreansk neokonfuciansk filosof.
 9. sijo

  sijo, koreanskt versmått med rötter i den sena Koryoperiodens (1300-talet) diktning, vanligen bestående av 45 stavelser fördelade på tre rader med en cesur i mitten på varje rad.
 10. Konfucius

  Konfucius, 551–479 f.Kr., kinesisk tänkare vars idéer ligger till grund för konfucianismen.