1. IP-nummer

  IP-nummer, IP-adress, identifikationsnummer som är unikt för varje dator som är ansluten till internet.

 2. Internetadress

  internetadress, samlingsterm för olika typer av systematiskt byggda adresser som används på internet.

 3. darknet

  darknet, datornätverk där endast inbjudna eller godkända användare har tillgång till de ingående nätverken.

 4. server

  server, värddator, inom datortekniken ett serverprogram eller en dator som fullgör en avgränsad uppgift eller tjänst i ett datornät.

 5. IPRED-lagen

  IPRED-lagen, eller nedladdningslagen, eller fildelningslagen, är vardaglig benämning på de lagändringar som trädde i kraft 1 april 2009.

 6. autentisering

  autentisering, identitetskontroll av en användare i syfte att ge tillgång till ett objekt eller en tjänst.

 7. internetprotokoll

  internetprotokoll, IP-protokoll (engelska Internet Protocol) är de kommunikations-protokoll som används för överföring av information på internet..

 8. VPN

  VPN, virtuellt privat nätverk, teknik för att skapa en säker anslutning till ett privat nätverk över ett publikt nätverk som internet.

 9. hubb

  hubb, nätverkshubb, nätnav,, central enhet (nod) i ett datornät.

 10. SMTP

  SMTP, engelska simple mail transfer protocol, kommunikationsprotokoll för att överföra e-post på internet.