1. IQ

  IQ, se intelligenskvot.
 2. IQ

  IQ är nationalitetsbeteckning för Irak.
 3. IQ

  IQ [i`ku långt u] substantivisk förk.
  Svensk ordbok
 4. Irak

  Irak, stat i Mellanöstern.

 5. intelligenskvot

  intelligenskvot, IK, IQ, mått på en individs intelligens efter utförd intelligenstest.
 6. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.
 7. intelligens

  intelligens, i dagligt tal detsamma som förstånd, skarpsinne, begåvning eller tankeförmåga.
 8. Mensa

  Mensa, internationell förening för personer med dokumenterat hög intelligens.
 9. arbetspunkt

  arbetspunkt, vilopunkt, inom elektroniken en punkt i det diagram som beskriver sambandet mellan två elektriska storheter i en elektronisk komponent.
 10. Stanford–Binet-skalan

  Stanford–Binet-skalan, individualadministrerat instrument för mätning av intellektuell förmåga, vilket publicerats i flera olika utgåvor, första gången 1916 av Lewis M. Terman och H.G. Childs.