1. IQ

  IQ, se intelligenskvot.
 2. IQ

  IQ, nationalitetsbeteckning för Irak.
 3. IQ

  IQ [i`ku långt u] substantivisk förk.
  Svensk ordbok
 4. Irak

  Irak, stat i Mellanöstern.

 5. intelligenskvot

  intelligenskvot, IK, IQ, mått på en individs intelligens efter utförd intelligenstest.
 6. intelligens

  intelligens är ungefär detsamma som att vara smart.
 7. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.
 8. Mensa

  Mensa, internationell förening för personer med dokumenterat hög intelligens.
 9. William Stern

  Stern, William, 1871–1938, tysk psykolog.
 10. Stanford–Binet-skalan

  Stanford–Binet-skalan, individualadministrerat instrument för mätning av intellektuell förmåga, vilket publicerats i flera olika utgåvor, första gången 1916 av Lewis M. Terman och H.G. Childs.