1. ibn

  ibn, son.
 2. Khalid ibn al-Walid

  Khalid ibn al-Walid ( Khālid ibn al-Walīd), kallad Sayf Allah (arab., ’Guds svärd’), död 642, arabisk general som starkt bidrog till den inledande muslimska expansionen.
 3. Ibn Sina

  Ibn Sina, persiskspråkig filosof och läkare, se Avicenna.
 4. Ibn al-Haytham

  Ibn al-Haytham, arabisk filosof, se Alhazen.
 5. Ibn al-Arabi

  Ibn al-Arabi ( Abū Bakr Muḥammad Muḥyī ad-Dīn ibn al-˙Arabī, född 28 juli 1165, död 16 november 1240, arabisk islamisk mystiker och filosof.
 6. Ahmad Ibn Fadlan

  Ibn Fadlan, Ahmad, Aḥmad ibn Faḍlān, 900-talet, arabisk lärd, främst känd för sin reserapport från en beskickning utsänd av kalifen i Bagdad till volgabulgarerna 921.
 7. al-Mansur ibn Abi Amir

  al-Mansur ibn Abi Amir ( al-Manṣūr Muḥammad ibn Abī ˙Āmir), i kristna källor kallad Almanzor, född ca 938, död 1002, arabisk minister, som mot slutet av 900-talet innehade den egentliga makten under umayyadkalifen Hisham  II i Córdoba.
 8. Ibn Saud

  Ibn Saud, (Abd al-Azīz ibn ˙Abd ar-Raḥmān ibn Fayṣal ibn Turkī ˙Abd Allāh ibn Muḥammad as-Sa˙ūd), född ca 1880, död 1953, grundare av staten Saudiarabien och landets kung 1932–53.
 9. Ibn Rushd

  Ibn Rushd , arabisk filosof, se Averroës.
 10. Ibn Bajja

  Ibn Bajja ( Ibn Bājja), spansk-arabisk muslimsk filosof och poet, se Avempace.