1. illusion

  illusion, inom perceptionspsykologin sinnesvilla, fall av bristande överensstämmelse mellan varseblivning och verklighet.
 2. illusion

  illusion,  trollerinummer som involverar människor och större djur.
 3. illusionsargument

  illusionsargument, argument för den filosofiska tesen att allt vi kan ha direkt kunskap om är perceptioner eller sinnesdata.
 4. illusionist

  illusionist, trollkarl som framför illusioner (trolleri med människor och djur); benämningen används ofta även om andra typer av trollkarlar.
 5. illusionistisk bildkonst

  illusionistisk bildkonst, bildframställning som ger bedrägligt intryck av att det avbildade är verkligheten.
 6. illusion

  illusion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: il-lus-ion-en
  Svensk ordbok
 7. optisk illusion

  optisk illusion, visuell varseblivning som inte överensstämmer med verkligheten.
 8. perspektiv

  perspektiv, uppfattningen av rumsliga förhållanden i synbilden.
 9. illusionskonst

  illusionskonst, konsten att skapa och presentera illusioner; se trolleri.
 10. illusionsscen

  illusionsscen, teaterscen där man med hjälp av scendekoren vill ge åskådaren illusionen av att blicka in i en tredimensionell, fiktiv värld.