1. imam

  imam, inom shia benämning på ledarna efter Muhammed, tillhörande dennes släkt.
 2. tolvsekten

  tolvsekten, arabiska ithnā ˙asharīya, imamiterna, majoriteten av de shiitiska muslimerna (se shia).
 3. Afghanistan

  Afghanistan, stat i sydvästra Asien.

 4. shia

  shia, shī˙a, förkortning av shī˙at ˙Alī (’Alis parti’), den gren av islam som (i motsats till sunni) räknar Ali ibn Abi Talib och manliga ättlingar till honom och Fatima som det muslimska samfundets legitima ledare (se Ali).