1. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 2. Immanuel Wallerstein

  Wallerstein, Immanuel, 1930–2019, amerikansk historiker och sociolog.

 3. Immanuel

  Immanuel, enligt profeten Jesaja (Jesaja 7:14) namnet på ett barn som skall födas som ett tecken för kung Ahas att han inte behöver frukta för sina fienders angrepp: innan barnet nått medveten ålder skall fienderna ha gått under.
 4. Immanuel Nobel

  Nobel, Immanuel, 1801–72, uppfinnare och tekniker; jämför släktartikel Nobel.
 5. Immanuel Bekker

  Bekker, August Emanuel ( Immanuel), 1785–1871, tysk klassisk filolog, professor i Berlin 1810–71.
 6. Immanuel Velikovsky

  Velikovsky, Immanuel, 1895–1979, rysk-amerikansk läkare, psykiater och pseudovetenskapsman.
 7. Immanuèl Romano

  Immanuèl Romano, född 1265 eller 1270, död 1318 eller 1330, italiensk diktare av judisk börd.
 8. kategoriskt imperativ

  kategoriskt imperativ, filosofiskt begrepp; ovillkorligt bindande imperativ (befallningssats), utan hänsyn till något ändamål eller liknande.
 9. världsbild

  världsbild, föreställning om tillvarons beskaffenhet och universums byggnad, knuten till ett bestämt historiskt skede.

 10. Nobel

  Nobel, släkt som härstammar från den från Östra Nöbbelöv i Skåne komne uppländske häradshövdingen Petter Nobelius (död 1707).