1. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 2. kategoriskt imperativ

  kategoriskt imperativ, filosofiskt begrepp; ovillkorligt bindande imperativ (befallningssats), utan hänsyn till något ändamål eller liknande.
 3. Immanuel Wallerstein

  Wallerstein, Immanuel, 1930–2019, amerikansk historiker och sociolog.

 4. världsbild

  världsbild, föreställning om tillvarons beskaffenhet och universums byggnad, knuten till ett bestämt historiskt skede.

 5. Nobel

  Nobel, släkt som härstammar från den från Östra Nöbbelöv i Skåne komne uppländske häradshövdingen Petter Nobelius (död 1707).
 6. kantianism

  kantianism, filosofi som bygger på Immanuel Kants tankar.
 7. Maria

  Maria, jungfru Maria, Jesu mor, helgon.
 8. Kant–Laplaces nebularhypotes

  Kant–Laplaces nebularhypotes, den historiskt viktigaste idén om solsystemets uppkomst.
 9. Immanuel Nobel

  Nobel, Immanuel, 1801–72, uppfinnare och tekniker; jämför släktartikel Nobel.
 10. kunskapsteori

  kunskapsteori är en gren av filosofin och behandlar frågor om kunskapens natur och möjlighet, ursprung och giltighet.