1. Ines

  Ines, kvinnonamn, se Inez.
 2. INES-skalan

  INES-skalan (av International Nuclear and Radiological Event Scale), skala för klassning av strålningsrelaterade händelser.
 3. Ines Uusmann

  Uusmann, Ines, född Johansson 1948, politiker (socialdemokrat), statsråd 1994–98, riksdagsledamot 1990–98.
 4. Santa Inés

  Santa Inés, ö i södra Chile; för belägenhet se landskarta Chile.
 5. inessiv

  inessiv, kasus i bl.a. finska vilket oftast anger befintlighet i: sauna-ssa ’(inne) i saunan’.
 6. Inessa Galante

  Galante, Inessa (Inese),  född 1954, lettisk operasångerska (sopran).

 7. Juana Inés de la Cruz

  de la Cruz, Sor Juana Inés, egentligen Juana Inés de Asbaje y Ramírez, 1648–95, mexikansk författare och lärd nunna.
 8. Inez

  Inez, Ines, kvinnonamn, den spanska formen av Agnes.
 9. Ina

  Ina, kvinnonamn, kortform av Ines och av olika namn som slutar på - ina.
 10. kantnålsfiskar

  kantnålsfiskar, Syngnathidae, familj spiggartade fiskar med ca 230 arter, de flesta marina.