1. Ines

  Ines, kvinnonamn, se Inez.
 2. Ines Uusmann

  Uusmann, Ines, född Johansson 1948, politiker (socialdemokrat), statsråd 1994–98, riksdagsledamot 1990–98.
 3. INES-skalan

  INES-skalan (av International Nuclear and Radiological Event Scale), skala för klassning av strålningsrelaterade händelser.
 4. Santa Inés

  Santa Inés, ö i södra Chile; för belägenhet se landskarta Chile.
 5. inessiv

  inessiv, kasus i bl.a. finska vilket oftast anger befintlighet i: sauna-ssa ’(inne) i saunan’.
 6. Inessa Galante

  Galante, Inessa (Inese),  född 1954, lettisk operasångerska (sopran).

 7. Juana Inés de la Cruz

  de la Cruz, Sor Juana Inés, egentligen Juana Inés de Asbaje y Ramírez, 1648–95, mexikansk författare och lärd nunna.
 8. Ina

  Ina, kvinnonamn, kortform av Ines och av olika namn som slutar på - ina.
 9. Inez

  Inez, Ines, kvinnonamn, den spanska formen av Agnes.
 10. Amalie Skram

  Skram, Amalie, född Alver, 1846–1905, norsk författare, från 1884 bosatt i Danmark.