1. ingenting

  ingenting [iŋ`- el. med två huvudtryck] pron. ORDLED: ing-en--ting
  Svensk ordbok
 2. medborgarrättsrörelsen

  medborgarrättsrörelsen, Civil Rights Movement, benämning på de grupper och organisationer i USA som arbetar för likaberättigande för svarta sedan början av 1900-talet efter att segregationslagar införts i hela södern, sanktionerade genom Högsta domstolens ”åtskild men lika”-beslut 1896.

 3. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 4. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.
 5. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt är värdet av alla de varor och tjänster som framställs i ett land under ett år.
 6. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 7. öken

  öken är ett landområde där ingenting eller nästan ingenting växer.
 8. finska

  finska är det språk som talas av de flesta av Finlands invånare.
 9. kemisk reaktion

  kemisk reaktion kallas det som händer när kemiska ämnen övergår till nya ämnen.
 10. solidaritet

  solidaritet, sammanhållning mellan människor inom en grupp, klass, nation eller i hela världen med beredskap för inbördes hjälp.