1. innefatta

  inn`efatta verb ~de ~t ORDLED: inne--fatt-ar SUBST.: innefattande
  Svensk ordbok
 2. mesomeri

  mesomeri, resonans, begrepp inom teoretisk organisk kemi, som används för att beskriva konjugerade molekylers elektronstruktur.
 3. videört

  videört, strandlysing, Lysimachia vulgaris, art i familjen viveväxter.
 4. Rafflesia

  Rafflesia, det vetenskapliga namnet på ett släkte rafflesiaväxter.

 5. Frida Hyvönen

  Hyvönen, Frida, född 1977, sångerska, låtskrivare och pianist.

 6. snip

  snip, ullsäv, Scirpus hudsonianus (synonymer Scirpus trichophorum och Trichophorum alpinum), art i växtfamiljen halvgräs.
 7. skruvpalmer

  skruvpalmer, Pandanaceae, familj enhjärtbladiga växter med ca 700 arter träd, buskar och klätterväxter i Gamla världens tropiska och subtropiska trakter, särskilt i kustnära områden och i träsk- och myrmarker.
 8. vallörter

  vallörter, Symphytum, släkte strävbladiga växter med 35 arter fleråriga örter i Europa, Asien och norra Afrika.
 9. mosslummerväxter

  mosslummerväxter, Selaginellaceae , familj lummerväxter med ca 700 arter, alla i släktet mosslummer ( Selaginella).
 10. rafflesiaväxter

  rafflesiaväxter, Rafflesiaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med ca 500 arter särpräglade, klorofyllfria helparasiter på andra blomväxters rötter och stjälkar i tropiska och subtropiska trakter.