1. Intel Corp.

  Intel Corp., Santa Clara, Kalifornien, amerikanskt data- och mikroelektronikföretag.
 2. intelligens

  intelligens är ungefär detsamma som att vara smart.
 3. intelligent

  intelligent är en individ som är begåvad, klartänkt och smart och har hög intelligens.
 4. intelligenskvot

  intelligenskvot, IK, IQ, mått på en individs intelligens efter utförd intelligenstest.
 5. intelligenstest

  intelligenstest, test för fastställande av intelligenskvot med t.ex. språkliga och matematiska problemlösningar.
 6. intelligentia

  intelligentia, den i slaviska länder vanliga beteckningen på de intellektuella.
 7. intelligensmätning

  intelligensmätning, fastställande av människors intellektuella prestationsförmåga genom mätning av tankeförmågan med hjälp av intelligenstest.
 8. Intelsat

  Intelsat, International Telecommunications Satellite Organization, internationell organisation med huvudkontor i Washington, USA, bildad 1964 av stater och teleadministratörer för att etablera internationella teleförbindelser via satelliter.
 9. intellektuell

  intellektuell, som har att göra med intellektet, förnuftsmässig.
 10. intellektuell

  intellektuell, en mångtydig benämning på den som med sina idéer söker påverka samhällsutvecklingen.