1. Intelsat

  Intelsat, International Telecommunications Satellite Organization, internationell organisation med huvudkontor i Washington, USA, bildad 1964 av stater och teleadministratörer för att etablera internationella teleförbindelser via satelliter.
 2. intelligens

  intelligens är ungefär detsamma som att vara smart.
 3. intelligens

  intelligens [-gen´s] subst. ~en ~er ORDLED: intel-lig-ens-en
  Svensk ordbok
 4. Intel Corp.

  Intel Corp., Santa Clara, Kalifornien, amerikanskt data- och mikroelektronikföretag.
 5. emotionell intelligens

  emotionell intelligens, känslans intelligens, förmåga att känna igen, ge uttryck för och handla ändamålsenligt som svar på egna och andras känslor.
 6. artificiell intelligens

  artificiell intelligens, AI, dels intelligens som tillskrivs ett datorsystem, dels ett forskningsområde inriktat mot konstruktion av datorsystem som uppvisar intelligent beteende.

 7. social intelligens

  social intelligens, förmågan att uppmärksamma och rätt förstå andra människors beteenden, avsikter och känslor samt att själv handla på ett sätt som underlättar samvaro och samverkan med en eller flera andra personer.
 8. fjärde industriella revolutionen

  fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0 (engelska Industry 4.0), utvecklingsfas i den industriella revolutionen som kännetecknas av sakernas internet, artificiell intelligens och robotteknik.

 9. AI

  AI, förkortning för artificiell intelligens.
 10. IQ

  IQ, intelligenskvot, är en människas intelligens som bestäms med hjälp av ett intelligenstest, se intelligens.