1. intelligens

  intelligens, i dagligt tal detsamma som förstånd, skarpsinne, begåvning eller tankeförmåga.

 2. artificiell intelligens

  artificiell intelligens, AI, dels intelligens som tillskrivs ett datorsystem, dels ett forskningsområde inriktat mot konstruktion av datorsystem som uppvisar intelligent beteende.

 3. fjärde industriella revolutionen

  fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0 (engelska Industry 4.0), utvecklingsfas i den industriella revolutionen som kännetecknas av sakernas internet, artificiell intelligens och robotteknik.

 4. Intelsat

  Intelsat, International Telecommunications Satellite Organization, internationell organisation med huvudkontor i Washington, USA, bildad 1964 av stater och teleadministratörer för att etablera internationella teleförbindelser via satelliter.
 5. emotionell intelligens

  emotionell intelligens, känslans intelligens, förmåga att känna igen, ge uttryck för och handla ändamålsenligt som svar på egna och andras känslor.
 6. AI

  AI, förkortning för artificiell intelligens.
 7. semantik

  semantik, studiet av språkliga uttrycks betydelse eller mening.
 8. symbolisk interaktionism

  symbolisk interaktionism, beteende- och samhällsvetenskaplig teorityp som härstammar främst från pragmatisk filosofi.
 9. social intelligens

  social intelligens, förmågan att uppmärksamma och rätt förstå andra människors beteenden, avsikter och känslor samt att själv handla på ett sätt som underlättar samvaro och samverkan med en eller flera andra personer.
 10. determinism

  determinism, filosofisk ståndpunkt enligt vilken allt som sker sker med nödvändighet, helt bestämt av förutgående orsaker eller andra redan givna villkor.