1. intervention

  intervention, inom medicinen vetenskapligt samlingsbegrepp som omfattar förebyggande eller behandlande åtgärder.
 2. intervention

  intervention, ingripande i pågående konflikt med militära eller icke-militära medel, t.ex. USA:s ingripande i Vietnam på 1960-talet och Sovjetunionens i det afghanska inbördeskriget på 1970-talet.
 3. intervention

  intervention, inom processrätten den möjlighet någon som inte är part i en rättegång har att träda in och delta i denna för att skydda sina egna intressen.
 4. humanitär intervention

  humanitär intervention, ingripande på humanitär grund.
 5. intervention

  intervention [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: inter-vent-ion-en
  Svensk ordbok
 6. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 7. Afghanistankriget

  Afghanistankriget, väpnad konflikt i Afghanistan som USA och dess allierade inledde 2001 med syfte att krossa terrornätverket al-Qaida och den afghanska talibanregimen.

 8. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 9. interventionsundersökning

  interventionsundersökning, inom medicinen term för en vetenskaplig studie där verkningarna av någon åtgärd ( intervention) prövas.
 10. interventionsvaluta

  interventionsvaluta, valuta som som en centralbank intervenerar i (dvs. köper och säljer) för att uppnå en önskad växelkurs.