1. intilliggande

  intilliggande [-til`-] adj., ingen böjning ORDLED: in-till--ligg-ande
  Svensk ordbok
 2. gördelbåge

  gördelbåge, den murade, bärande båge som avgränsar ett takvalv mot intilliggande takvalv och därigenom indelar det välvda rummet i travéer.
 3. perikardtumör

  perikardtumör, tumör i hjärtsäcken.
 4. klorhydriner

  klorhydriner, organiska föreningar innehållande en klorgrupp och en hydroxylgrupp, vanligen bundna till var sin av två intilliggande kolatomer.
 5. trikotbindning

  trikotbindning, varptrikåbindning i vilken en tråds maskor alternerar mellan två intilliggande maskstavar.
 6. atlasbindning

  atlasbindning, detsamma som vävbindningen satängbindning.
 7. not

  not, nåt, en kantsida av en längsgående, hyvlad fördjupning i en bräda eller liknande, avsedd att fogas samman med ett utstående parti (fjäder) på en intilliggande brädas.

 8. roulett

  roulett, rulett, hasardspel bestående av ett roterbart hjul med 36 omväxlande röda och svarta fack, numrerade slumpmässigt från 1 till 36, samt ett grönt fack, nollan.
 9. hälben

  hälben, calcaneum, calcaneus, kalkaneus, os calcis, det ben som ger foten dess bakre kontur, hälknölen, tuber calcanei, där akillessenan fäster.
 10. Gislöfs Smidesmuseum

  Gislöfs Smidesmuseum, Gislöv, Simrishamns kommun, Sveriges enda specialmuseum för järnsmide, invigt 1975 och inrymt i den gamla bysmedjan och den intilliggande gamla folkskolan med tillhörande byggnader.