1. invärtes

  1in`värtes adv. ORDLED: in--värt-es
  Svensk ordbok
 2. invärtes

  2in`värtes adj., ingen böjning ORDLED: in--värt-es
  Svensk ordbok
 3. invärtesmedicin

  invärtesmedicin, detsamma som internmedicin.
 4. destruent

  destruent, nedbrytare, organism som bryter ned död organisk substans.
 5. internalisering

  internalisering, införliva, inkorporera.
 6. salicylsyra

  salicylsyra, 2-hydroxibensoesyra, substans med smärtlindrande, febernedsättande och svagt inflammationshämmande verkan.
 7. intern

  intern, benämning på en person som hålls i fängsligt förvar.
 8. läkemedelsform

  läkemedelsform, läkemedelsberedning , utformning av bruksfärdigt läkemedel.
 9. internmedicin

  internmedicin, tidigare allmän internmedicin, ibland invärtes medicin, den specialitet som ägnas åt diagnostik och behandling av sjukdomar i kroppens inre organ.
 10. empyem

  empyem, varig inflammation i något av kroppens hålrum.