1. Io

  Io, Jupiter I, den innersta av planeten Jupiters stora, s.k. galileiska månar, en av solsystemets märkligaste himlakroppar.
 2. Io

  Io (grekiska Io), i grekisk myt dotter till kung Inachos i Argos.
 3. Jupiter

  Jupiter, symbol ♃, solsystemets största planet, den femte i ordning inifrån och den innersta av jätteplaneterna.

 4. vulkan

  vulkan, landform som skapas då magma (smält berg) från en fast himlakropps inre tränger upp på ytan och stelnar.
 5. fotomontage

  fotomontage, bildkomposition uppbyggd av fotografier eller delar av fotografier monterade på ett gemensamt underlag.
 6. Zeus

  Zeus, den antika grekiska religionens högste gud, son till titanerna Kronos och Rhea.

 7. galileiska månarna

  galileiska månarna, Jupiters fyra största månar, Callisto, Europa, Ganymedes och Io, som anses ha upptäckts 1610 av Galilei som ett av de första resultaten av kikarens användning inom astronomin.
 8. atmosfär

  atmosfär, gashölje som omger en himlakropp.
 9. Hera

  Hera, grekisk gudinna, dotter till Kronos och Rhea, maka och syster till gudarnas konung Zeus, mor till Ares, Hebe, Hefaistos och Eileithyia.
 10. Argos

  Argos, latin Argus, namn på flera gestalter i grekisk myt.