1. Iran

  Iran är ett land i västra Asien.

 2. Iran–contras-affären

  Iran–contras-affären, politisk skandal i USA.
 3. Iranavtalet

  Iranavtalet, engelska Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), avtal mellan Iran och en grupp länder bestående av fyra av de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd och Tyskland (P5+1) samt EU.

 4. Irak–Iran-kriget

  Irak–Iran-kriget var ett krig mellan Irak och Iran som pågick från 1980 till 1988.

 5. iranier

  iranier, iraner, invånare i Iran, i synnerhet benämning på den persisktalande etniska majoriteten i nuvarande Iran (där de utgör 65 % av befolkningen), liksom på de indoeuropeiska grupper (avestiska airya ’ädlingar’) som från andra årtusendet f.Kr. successivt utbredde sig i landet.
 6. Bank Melli Iran

  Bank Melli Iran, Teheran, statsägd affärsbank, en av Mellersta Österns största, grundad 1928 som Irans nationalbank.
 7. Irania

  Irania, det vetenskapliga namnet på ett släkte trastfåglar med en art, vitstrupig näktergal.
 8. iranska religioner

  iranska religioner, den religion som fanns i Iran före Zarathustras reform samt den religion som Zarathustra förkunnade jämte dess fortsatta utveckling, vilken vanligen kallas zoroastrism.
 9. iranska språk

  iranska språk, språkgrupp som tillhör den indoiranska grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen.
 10. iranska mattor

  iranska mattor, se persiska mattor.