1. iranska religioner

  iranska religioner, den religion som fanns i Iran före Zarathustras reform samt den religion som Zarathustra förkunnade jämte dess fortsatta utveckling, vilken vanligen kallas zoroastrism.
 2. iranska språk

  iranska språk, språkgrupp som tillhör den indoiranska grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen.
 3. iranska mattor

  iranska mattor, se persiska mattor.
 4. iransk

  ira´nsk adj. ~t ORDLED: ir-an-ska
  Svensk ordbok
 5. iranska

  ira´nska subst. ~n iranskor ORDLED: ir-an-skan
  Svensk ordbok
 6. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 7. kanat

  kanat, bevattningssystem som utnyttjar grundvattennivån i högläntare delar av terrängen, främst i alluvialkoner (eller svämkäglor), och som genom en svagt sluttande underjordisk kanal för vattnet till lägre liggande bosättningar och odlingar.

 8. Irak–Iran-kriget

  Irak–Iran-kriget, krig 1980–88 mellan Irak och Iran.

 9. Bank Melli Iran

  Bank Melli Iran, Teheran, statsägd affärsbank, en av Mellersta Österns största, grundad 1928 som Irans nationalbank.
 10. Iran–contras-affären

  Iran–contras-affären, politisk skandal i USA.