1. JK

  JK, förkortning för Justitiekanslern.
 2. JK

  JK [ji`kå långt å] substantivisk förk.
  Svensk ordbok
 3. justitie

  justitie-, som avser rättskipningen eller rättsväsendet, t.ex. Justitiedepartementet och Justitiekanslern (JK).
 4. Kiddsystemet

  Kiddsystemet, ett av människans blodgruppssystem, upptäckt 1951.
 5. bistabil vippa

  bistabil vippa, digitaltekniskt byggelement som har två stabila lägen och vars innehåll (tillstånd q) uppdateras med en speciell styrsignal (klocksignal).
 6. Johan Hirschfeldt

  Hirschfeldt, Johan, född 1942, jurist, justitiekansler (JK) 1992–96, president för Svea hovrätt 1996–2007; son till Lennart Hirschfeldt.
 7. förvaltningskontroll

  förvaltningskontroll, granskning av den offentliga förvaltningens verksamhet.
 8. Justitiekanslern

  Justitiekanslern, JK, regeringens högste ombudsman.
 9. åklagare

  åklagare, allmän åklagare, jurist inom rättsväsendet med uppgift att utreda brott, fatta beslut om åtal ska väckas eller inte samt processa i tingsrätt och hovrätt i brottmål.

 10. hets mot folkgrupp

  hets mot folkgrupp, brott enligt brottsbalken (BrB); kan också begås som tryckfrihetsbrott mot tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsbrott som sägs i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).