1. Janus

  Janus (latin Ianus), romersk gud förknippad med passager och inträden, såväl i bokstavlig som figurlig bemärkelse.
 2. Janus

  Janus, Saturnus X, en av planeten Saturnus innersta månar.
 3. Grete Janus Hertz

  Janus Hertz, Grete, född Janus Nielsen, 1915–2002, dansk pedagog och författare av främst småbarnsböcker.
 4. Janusz Śidlo

  Śidlo, Janusz, 1933–93, polsk spjutkastare, i slutet av 1950-talet Europas ledande.
 5. Janusz Lewandowski

  Lewandowski, Janusz, född 1951, polsk politiker, ledamot av Europeiska kommissionen 2010–14.
 6. Janusz Korczak

  Korczak, Janusz, egentligen Henryk Goldszmit, 1878–1942, polsk läkare, pedagog och författare.
 7. janusanlete

  ja`nusanlete subst. ~t ~n ORDLED: janus--an-let-et
  Svensk ordbok
 8. janusansikte

  ja`nusansikte subst. ~t ~n ORDLED: janus--an-sikt-et
  Svensk ordbok
 9. Tord Herne

  Herne, Tord, 1918–84, författare.
 10. Rodolfo Usigli

  Usigli, Rodolfo, 1905–79, mexikansk dramatiker.