1. Jesu sällskap

  Jesu sällskap, latin Societas Jesu, det egentliga namnet på Jesuitorden.
 2. Jesu liknelser

  Jesu liknelser, se Jesus liknelser.
 3. Jesu hjärta

  Jesu hjärta, symbol för Jesu kärlek, vanlig i romersk-katolsk fromhet.
 4. Jesu barndomsbok

  Jesu barndomsbok, en folkbok, känd i ett tjugotal svenska upplagor, den äldsta från 1776.
 5. Societas Jesu

  Societas Jesu, SJ , romersk-katolsk manlig orden av präster och lekbröder, se Jesuitorden.
 6. Jesu små systrar

  Jesu små systrar, romersk-katolsk ordensgemenskap, grundad i Touggourt (Algeriet) 1939 av fransyskan lilla syster Magdeleine ( 1898–1989); jämför Jesu små bröder.
 7. Jesu små bröder

  Jesu små bröder, romersk-katolsk ordensgemenskap, grundad i Sahara 1933 i den franske eremiten Charles de Foucaulds efterföljd.
 8. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

  Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, religiöst samfund grundat av Joseph Smith 1830 i USA.

 9. Jesuitorden

  Jesuitorden, egentligen Jesu Sällskap (latin Societas Jesu, förkortat SJ), romersk-katolsk manlig orden av präster och lekbröder, grundad av Ignatius av Loyola, stadfäst 1540 av påven Paul  III.
 10. Jesus

  Jesus, Jesus från Nasaret, Jesus Kristus, kristendomens centralgestalt.