1. Job

  Job, huvudpersonen i Jobs bok i Gamla Testamentet.
 2. job rotation

  job rotation, se arbetsrotation.
 3. Job Hiob Berckheyde

  Berckheyde, Job ( Hiob), 1630–93, nederländsk målare, bror till Gerrit Berckheyde.
 4. Jobs

  Jobs, konstnärs- och konsthantverkarfamilj, sedan 1943 verksam i byn Västanvik utanför Leksand.

 5. jobbklubb

  jobbklubb, undervisningsgrupp för arbetssökande.
 6. jobbsökaraktiviteter

  jobbsökaraktiviteter, kurser och informationsdagar för arbetslösa, anordnade av arbetsförmedlingen.
 7. Jobbik

  Jobbik, egentligen Jobbik Magyarországért Mozgalom (’Rörelsen för ett bättre Ungern’), ungerskt populistiskt och extremnationalistiskt politiskt parti.

 8. jobb- och utvecklingsgarantin

  jobb- och utvecklingsgarantin, JUG, arbetsmarknadspolitiskt program.
 9. Jo Benkow

  Benkow, Jo, 1924–2013, norsk politiker (Høyre), medlem av stortinget 1966–93, stortingspresident 1985–93.
 10. J O Bøving-Petersen

  Bøving-Petersen, Jens Orten, 1864–1937, dansk populärvetenskaplig skribent.