1. Jung

  Jung, tätort i Vara kommun, Västergötland (Västra Götalands län); 384 invånare (2016).

 2. Jung

  Jung, f.d. församling i Vara kommun, Västergötland (Västra Götalands län).
 3. C.G. Jung

  Jung, Carl Gustav, född 26 juli 1875, död 6 juni 1961, schweizisk psykiater, psykolog och författare, grundare av den analytiska psykologin.
 4. Beck & Jung

  Beck & Jung, signatur för konstnärerna Holger Bäckström, 1939–97, och Bo Ljungberg, 1939–2007.

 5. Helge Jung

  Jung, Helge, 1886–1978, militär, general 1944, överbefälhavare 1944–51.
 6. Dora Jung

  Jung, Dora, 1906–80, finländsk textilkonstnär.
 7. Ingvar Jung

  Jung, Ingvar, 1910–89, skeppsbyggnadsingenjör, professor i ångteknik vid Tekniska högskolan i Stockholm 1968–75, brorson till Helge J. J. var såsom expert inom ångtekniken anställd vid olika företag.
 8. Kim Dae Jung

  Kim Dae Jung, Kim Taejung, född 3 december 1925, död 18 augusti 2009, sydkoreansk politiker, president 1998–2003.
 9. Heinrich Jung-Stilling

  Jung-Stilling, Heinrich, egentligen Johan Heinrich Jung, 1740–1817, tysk författare.
 10. junggrammatikerna

  junggrammatikerna, krets av språkvetenskapsmän som under några decennier från omkring 1875 var verksamma i Leipzig, framför allt inom området indoeuropeisk språkhistoria.