1. kedja

  kedja,nyckelkedja, urkedja, anordning med länkar av styv tråd och böjlig i flera plan.
 2. kedja

  kedja, maskinelement för kraft- och rörelseöverföring sammansatt av ledade länkar (vanligen metallplattor) och rörlig i ett plan.
 3. kedja

  kedja, transportörkedja, anordning som används i utrustningar för materialhantering och som förekommer ledad i ett eller två plan.
 4. cellvägg

  cellvägg, stödjande och skyddande skikt runt cellen utanför cellmembranet hos växter samt hos de flesta bakterier och svampar.
 5. näringsväv

  näringsväv, sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 6. kedja

  2kedja [çä`d- el. çe`d-] verb ~de ~t ORDLED: kedj-ar SUBST.: kedjande
  Svensk ordbok
 7. kedja

  1kedja [çä`d- el. çe`d-] subst. ~n kedjor ORDLED: kedj-an
  Svensk ordbok
 8. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.
 9. polymer

  polymer, syntetiskt eller naturligt, oftast organiskt ämne som består av kedjeformiga molekyler.

 10. proteiner

  proteiner, tidigare kallade äggviteämnen, makromolekyler uppbyggda av aminosyror sammanbundna till kedjor.