1. kainsmärke

  kainsmärke, det skyddstecken som Gud gav Kain.
 2. kainsmärke

  ka`insmärke subst. ~t ORDLED: kains--märk-et
  Svensk ordbok
 3. Kain

  Kain var son till de första människorna, Adam och Eva, enligt Första Moseboken i Bibeln.
 4. Kain Tapper

  Tapper, Kain, 1930–2004, finländsk skulptör.
 5. Abel

  Abel, enligt Första Moseboken 4:2–16 Adams och Evas andre son, yngre bror till Kain.
 6. fyrfärgssatsen

  fyrfärgssatsen, matematisk sats som säger att fyra färger räcker om man skall färglägga en karta med sammanhängande områden på sfären eller i planet så att områden som möts i en gränslinje får olika färg.
 7. kainism

  kainism, syskonmord, fenomen som regelbundet förekommer hos t.ex. vissa rovfåglar, där den större boungen i händelse av födoknapphet och med eller utan föräldrarnas medverkan dödar sitt mindre syskon och äter upp det.
 8. Eva

  Eva var enligt Bibeln den första kvinna som Gud skapade.
 9. Lars Gyllensten

  Gyllensten, Lars, född 12 november 1921, död 25 maj 2006, författare, prosektor (biträdande professor) i histologi vid Karolinska Institutet 1955–73, ledamot av Svenska Akademien från 1966 (anmälde utträde 1989), dess ständige sekreterare 1977–86, ledamot av Svenska Akademiens Nobelkommitté 1968–87, ledamot av Nobelstiftelsen från 1979, dess ordförande 1987–93.
 10. Adam

  Adam är enligt Bibeln och Koranen den första människa som Gud skapade.