1. Karlskrona

  Karlskrona, kommun och tätort i Blekinge (Blekinge län).

 2. Karlskrona

  Karlskrona, egentligen Karlskrona stadsförsamling, församling i Lunds stift, Karlskrona kommun, Blekinge (Blekinge län); 25 755 invånare (2016).

 3. Karlskrona HK

  Karlskrona HK, Karlskrona Hockeyklubb, ishockeyklubb, bildad 2001.

 4. Karlskrona grenadjärregemente

  Karlskrona grenadjärregemente , regemente uppsatt enligt 1901 års försvarsbeslut för att utgöra infanteribesättning i Karlskrona fästning.
 5. Karlskrona örlogsskolor

  Karlskrona örlogsskolor, KÖS, f.d. marint utbildningsförband som ingick i myndigheten Sydkustens marinkommando.
 6. Karlskrona-Tidningen

  Karlskrona-Tidningen, Carlskronas Wekoblad , konservativ dagstidning i Karlskrona 1754–1935.
 7. Karlskrona Porslinsfabrik

  Karlskrona Porslinsfabrik, keramisk fabrik i Karlskrona, grundad 1918, förvärvad av Upsala-Ekeby 1942, nedlagd 1967.
 8. Karlskrona försvarsområde

  Karlskrona försvarsområde, Fo 15, omfattade Blekinge län och var anknutet till Sydkustens marinkommando, MKS, vars chef även var försvarsområdebefälhavare.
 9. Karlskrona kustartilleriregemente

  Karlskrona kustartilleriregemente, KA 2, f.d. marint utbildnings- och beredskapsförband som ingick i Sydkustens marinkommando (MKS).
 10. Karlskrona/Ronneby högskola

  Karlskrona/Ronneby högskola, till 2001 namn på Blekinge tekniska högskola.