1. Karlstad

  Karlstad, kommun och tätort i Värmland (Värmlands län).

 2. Karlstad

  Karlstad, för församlingsbeskrivning, se Karlstads domkyrkoförsamling.
 3. Karlstad-Göta

  Karlstad-Göta, vanlig benämning på Idrottsföreningen Göta och namn på dess tidigare bandysektion som 1979 bildade IF Karlstad-Göta.
 4. Karlstadskonferensen

  Karlstadskonferensen, förhandlingar mellan Sverige och Norge i samband med unionsupplösningen 1905 (31 augusti–23 september).
 5. Karlstads härad

  Karlstads härad, södra Värmland, består av landsbygden kring Karlstad vid Klarälvens nedersta lopp, mellan Grava och Hammarö.
 6. Karlstads universitet

  Karlstads universitet, universitet bildat 1999, då den dåvarande Högskolan i Karlstad fick universitetsstatus.
 7. Karlstads stift

  Karlstads stift, stift inom Svenska kyrkan, omfattande Värmlands län, delar av Västra Götalands län (större delen av Dalsland) och två församlingar i Örebro län.

 8. Karlstads domkyrka

  Karlstads domkyrka är korsformig stenkyrka med västtorn; den byggdes 1723–37 och föregicks av åtminstone två träkyrkor.
 9. Karlstads domkyrkoförsamling

  Karlstads domkyrkoförsamling, församling i Karlstads stift, Karlstads kommun, Värmland (Värmlands län); 23 869 invånare (2016).

 10. Karlstads-Tidningen

  Karlstads-Tidningen, liberal tidning, grundad 1879, utgiven först med tre nummer i veckan, 1928–57 som sexdagarstidning, sedan dess med ett nummer i veckan.