1. katalog

  katalog, förteckning i bokform eller i form av ett kortregister över föremål eller personer.
 2. systematisk katalog

  systematisk katalog, ämnesvis uppställd bibliotekskatalog.
 3. katalogsystem

  katalogsystem, system för kataloger, t.ex. över mejladresser eller telefonnummer.

 4. katalog

  katalog [-lå´g] subst. ~en ~er ORDLED: kata-log-en
  Svensk ordbok
 5. tekniskt system

  tekniskt system, tekniska och andra komponenter i inbördes samverkan.

 6. IKEA

  IKEA, förkortning för Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, ett av världens största möbelhandelsföretag.

 7. katalognummer

  katalognummer [-lå`g-] subst. katalognumret, plur. ~, best. plur. katalognumren el. ~na ORDLED: kata-log--numr-et
  Svensk ordbok
 8. katalogisera

  katalogise´ra verb ~de ~t ORDLED: kata-log-is-er-ar SUBST.: katalogiserande, katalogisering
  Svensk ordbok
 9. katalogaria

  katalogaria [-lå`g-] subst. ~n katalogarior ORDLED: kata-log--ari-an
  Svensk ordbok
 10. HD-katalogen

  HD-katalogen, vanlig benämning på Henry Draper-katalogen, en stjärnkatalog.