1. Kelsos

  Kelsos , Celsus, andra århundradet e.Kr., grekisk filosof och kristendomskritiker.
 2. Kilian Kelson

  Kelson, Kilian, guldsmed, mästare i Stockholm 1746–71.
 3. Celsus

  Celsus, platonsk filosof och kristendomskritiker under andra århundradet, se Kelsos.
 4. Dickson

  Dickson, släkt härstammande från staden Kelso i Skottland och känd sedan 1500-talet.
 5. Origenes

  Origenes, ca 185–ca 254, den främste företrädaren för alexandrinsk teologi, lärjunge till Klemens av Alexandria och ca 203 dennes efterträdare som ledare för kateketskolan.