1. Kia

  Kia, sydkoreanska bilar, tillverkade sedan 1962.
 2. Kiasma

  Kiasma, museum för nutidskonst i Helsingfors, Finland, invigt 1998.
 3. kiasm

  kiasm, stilfigur som innebär att i två satser som står intill varandra intar satsdelar som motsvarar varandra olika platser, som i Jan är ung, yngre är Ingrid.
 4. Kiaby

  Kiaby, f.d. församling i Kristianstads kommun, Skåne (Skåne län).
 5. Kiangsi

  Kiangsi , provins i Kina, se Jiangxi.
 6. kiang

  kiang, Equus hemionus kiang, underart av arten halvåsna, tidigare betraktad som egen art, E. kiang.
 7. Kiangsu

  Kiangsu , provins i Kina, se Jiangsu.
 8. kiastisk form

  kiastisk form, musikalisk storformsgruppering med fristående satser symmetriskt ordnade enligt principen: a–b–c–b–a.
 9. KI-analys

  KI-analys, förkortning för kostnads–intäktsanalys.
 10. kiasm

  kiasm [kias´m äv. çias´m] subst. ~en ~er ORDLED: ki-asm-en
  Svensk ordbok