1. Kiasma

  Kiasma, museum för nutidskonst i Helsingfors, Finland, invigt 1998.
 2. kiasm

  kiasm, stilfigur som innebär att i två satser som står intill varandra intar satsdelar som motsvarar varandra olika platser, som i Jan är ung, yngre är Ingrid.
 3. kiastisk form

  kiastisk form, musikalisk storformsgruppering med fristående satser symmetriskt ordnade enligt principen: a–b–c–b–a.
 4. kiasm

  kiasm [kias´m äv. çias´m] subst. ~en ~er ORDLED: ki-asm-en
  Svensk ordbok