1. Kiev

  Kiev, ukrainska Kyïv, huvudstad i Ukraina; 2,9 miljoner invånare (2015).
 2. kievrusisk

  kievrusisk, invånare i den medeltida furstestaten Kievrus (Kievriket).
 3. Kievrus

  Kievrus, Kievriket, benämning på en medeltida furstestat som hade sina centrala delar i Dneprdalen i nuvarande Ukraina.
 4. Kievreservoaren

  Kievreservoaren, sjö i norra Ukraina; för belägenhet se landskarta Ukraina.
 5. Kičevo

  Kičevo, stad i västra Nordmakedonien; för belägenhet se landskarta Nordmakedonien.

 6. Sovjetunionen

  Sovjetunionen, Sojuz Sovetskich Sotsialistitjeskich Respublik, SSSR (med ryska bokstäver CCCP), åren 1922–91 statsbildning i nordöstra Europa och norra Asien; 22,4 miljoner km2, 288,6 miljoner invånare (1990).

 7. Ukraina

  Ukraina, stat i östra Europa.

 8. Desna

  Desna, Djesna, flod i östra Europa; 1 100 km lång.
 9. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 10. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.