1. Kinas kommunistiska parti

  Kinas kommunistiska parti, KKP, det styrande partiet i folkrepubliken Kina sedan 1949.

 2. kinaschack

  kinaschack, ett sällskapsspel, vanligen spelat av barn.
 3. kinaser

  kinaser, enzymer som förmedlar fosforyleringar.
 4. Kina slott

  Kina slott, kungligt lustslott vid Drottningholm på Lovön i Mälaren, Ekerö kommun, Uppland (Stockholms län).
 5. kinaschack

  ki`naschack subst. ~et ORDLED: kina--schack-et
  Svensk ordbok
 6. kines

  kine´s subst. ~en ~er ORDLED: kin-es-en
  Svensk ordbok
 7. kina

  kina [çi´- el. çi`-] subst. ~n ORDLED: kin-an
  Svensk ordbok
 8. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 9. kina

  kina, myntenhet i Papua Nya Guinea.
 10. Folkrepubliken Kina

  Folkrepubliken Kina, det officiella namnet på Kina.