1. Kiruna

  Kiruna är namnet på både en kommun och en stad i Kirunas kommun i Lappland.

 2. Kiruna försvarsområde

  Kiruna försvarsområde, Fo 66, f.d. försvarsområde i norra Norrland, anknutet till Lapplands jägarregemente, I 22.
 3. Kiruna geofysiska institut

  Kiruna geofysiska institut, KGI, sedan 1987 Institutet för rymdfysik, se IRF.
 4. kirunaanomalin

  kirunaanomalin, avvikelse (anomali) i det geomagnetiska fältet i området kring apatitjärnmalmen i Kiruna.
 5. Radiotjänst i Kiruna AB

  Radiotjänst i Kiruna AB, RIKAB, dotterbolag till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB, bildat 1988 för uppbörd av mottagaravgift, fullt utbyggt 1990.
 6. kirunagrönstenar

  kirunagrönstenar, omvandlade basiska vulkaniska bergarter i trakten av Kiruna.
 7. Erik ”Kiruna-Lasse” Larsson

  Larsson, Erik ( ”Kiruna-Lasse”), 1912–82, skidåkare.
 8. kirunaporfyrer

  kirunaporfyrer, omvandlade ryolitiska till trakytiska vulkaniska bergarter (kvarts- och syenitporfyrer) i Kirunaområdet.
 9. Kirunavaara

  Kirunavaara, annan stavning för Kiirunavaara.
 10. Sametinget

  Sametinget, folkvalt samiskt parlament, verksamt sedan 1993, med ställning även som statlig myndighet och med uppgift att enligt sametingslagen ”bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige”.