1. Kjell

  Kjell, mansnamn av nordiskt ursprung, uppkommet ur ett äldre Kættil.
 2. Kjell Espmark

  Espmark, Kjell, född 19 februari 1930, författare och litteraturvetare, professor vid Stockholms universitet 1978–95, ledamot av Svenska Akademien sedan 1981.

 3. Kjell Stensson

  Stensson, Kjell, 1917–90, radioman.

 4. Kjell Askildsen

  Askildsen, Kjell, född 1929, norsk författare.
 5. Kjell Asplund

  Asplund, Kjell, född 1943, läkare, forskare, administratör, professor i internmedicin vid Umeå universitet 1994–2003, styrelseordförande vid Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 1997–2003, överdirektör vid Socialstyrelsen från 2003, generaldirektör där 2004–08.
 6. Kjell-Olof Feldt

  Feldt, Kjell-Olof, född 18 augusti 1931, politiker (socialdemokrat), handelsminister 1970–75, konsultativt statsråd i Finansdepartementet 1975–76 och finansminister 1982–90.
 7. Kjell Larsson

  Larsson, Kjell, 1943–2002, politiker (socialdemokrat), miljöminister 1998–2002, far till Jan Larsson.

 8. Kjell Johansson

  Johansson, Kjell, född 1941, författare.

 9. Kjell Sundvall

  Sundvall, Kjell, född 1953, filmregissör.
 10. Kjell Bergqvist

  Bergqvist, Kjell, född 1953, skådespelare.